Privacybeleid

Hier vindt u informatie over hoe wij uw gegevens verwerken en opslaan. Als u vragen hebt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Privacy Policy

Het bedrijf Tuningbase beheert deze website om zijn diensten te leveren.

Tuningbase. com
Sportplatzasse 32b
2443 Leithaprodersdorf
Oostenrijk

Tuningbase. com
Sportplatzgasse 32b
2443 Leithaprodersdorf
Oostenrijk

Managing Director: Mayk Biletti

Verzameling, verwerking en gebruik van persoonlijke gegevens

U kunt onze site bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Wij slaan alleen toegangsgegevens op zonder persoonlijke referentie, zoals
– de naam van uw internetprovider
– de pagina van waaruit u ons bezoekt
– de naam van het aangevraagde bestand
– deze gegevens worden uitsluitend geëvalueerd voor de verbetering van ons aanbod en laten geen enkele conclusie over uw persoon toe.

Wanneer gegevens worden verzameld

We verzamelen gegevens uitsluitend voor de uitoefening van onze zakelijke doeleinden of voor het verstrekken van informatie met de voorafgaande toestemming van onze websitebezoekers. Het is over het algemeen mogelijk om de website te gebruiken zonder persoonlijke gegevens bekend te maken. Als er persoonlijke gegevens worden verzameld, worden deze alleen verzameld, opgevraagd en verwerkt voor zover dat nodig is om de diensten te verlenen.

Verzameling van informatie

Wanneer u onze website bezoekt, wordt er automatisch algemene informatie verzameld. Op basis van deze informatie kunnen in principe geen conclusies worden getrokken over de persoon. Deze gegevens omvatten onder andere het gebruikte apparaat, de gebruikte webbrowser, het besturingssysteem of andere soortgelijke bedrijfsgegevens.

Verwerking van persoonsgegevens

Wanneer u bepaalde diensten van onze website gebruikt, kunnen gegevens zoals bijvoorbeeld voor- en achternaam, adres, telefoonnummer of ook het e-mailadres worden verzameld. Dit is met name nodig bij vragen over onze diensten, om contact te kunnen leggen met onze medewerkers. Deze gegevens worden met alle noodzakelijke organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen tegen misbruik beschermd. Dit vereist onder andere het gebruik van up-to-date software, het gebruik van pseudo-anonymiseringsmaatregelen of encryptie tijdens de gegevensoverdracht via HTTPS (SSL-certificaat). Alleen die medewerkers hebben toegang tot de gegevens die ze daadwerkelijk nodig hebben. Alle medewerkers worden eenmalig en herhaaldelijk geïnstrueerd in de noodzakelijkheden voor het naleven van de DSGVO.

Herziening, wijzigingen, correcties en updates

De gebruiker heeft het recht om, op verzoek en kosteloos, informatie te ontvangen over de persoonsgegevens die over hem zijn opgeslagen. Bovendien heeft de gebruiker het recht om onjuiste gegevens te corrigeren, zijn persoonlijke gegevens te blokkeren en te verwijderen, mits dit niet in strijd is met een wettelijke verplichting om gegevens te bewaren.

Contactgegevens in het bedrijfsleven

In het kader van het initiëren van zaken en het zakendoen met onze klanten, slaan wij contactgegevens, contractgegevens, factuurgegevens en correspondentie op. Rechtsgrond: Voor bestaande klanten is de verwerking noodzakelijk voor de uitvoering van het contract of de precontractuele maatregelen.

Voor potentiële klanten beroepen wij ons op de wettelijke basis van een legitiem belang bij het opstarten van een bedrijf.

In het kader van de boekhouding van de diensten zijn wij op grond van het federale fiscale wetboek (BAO), het handelswetboek (HGB) en de wet op de belasting over de toegevoegde waarde (UStG) verplicht om gegevens te bewaren voor de berekening en aanpassing van de rechten en de boekhoudkundige verplichtingen die op ons van toepassing zijn. Zonder het verstrekken van uw gegevens kunnen wij niet aan onze verplichtingen voldoen. Schrappingstermijnen: Wij slaan de gegevens van bestaande klanten op zolang de zakelijke relatie voortduurt. Na beëindiging bewaren we de contactgegevens maximaal drie jaar.

Alle factuurgegevens worden in overeenstemming met de wettelijk vereiste bewaartermijnen (meestal 7 jaar) bewaard en vervolgens verwijderd of geanonimiseerd. Ontvangers: buiten onze interne medewerkers die bevoegd zijn om toegang te krijgen tot de gegevens, worden alleen de factuurgegevens aan ons belastingadviesbureau (en dus aan derden) verstrekt.

Facebook Pixel

Door het accepteren van onze cookies gebruiken we de “bezoekersactiepixel” van Facebook Inc,1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”) binnen onze website. Dit stelt ons in staat om het gedrag van gebruikers te volgen nadat ze zijn doorverwezen naar onze website door te klikken op een Facebook-advertentie. Dit wordt gebruikt om de effectiviteit van Facebook-advertenties te evalueren voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden. Door gebruik te maken van deze pixel, kunnen we onze reclame-activiteiten optimaliseren. Alle gegevens die via dit proces worden verzameld, zijn anoniem voor ons als exploitant van de website. Als u de cookie echter accepteert, stemt u ermee in dat Facebook uw gegevens opslaat en verwerkt. Deze gegevens kunnen vervolgens door Facebook worden gebruikt voor eigen reclamedoeleinden.

Google AdWords

We maken gebruik van de remarketingfunctie van Google Inc. op onze site. Dit wordt gebruikt om bezoekers binnen het advertentienetwerk van Google Inc. weer aan te kunnen spreken door middel van advertenties en zo de aandacht te vestigen op bepaalde inhoud. Als u geen gebruik wilt maken van de Google remarketing functie, kunt u deze deactiveren. U kunt ook het gebruik van cookies voor op interesse gebaseerde reclame via het advertentienetwerkinitiatief uitschakelen door de instructies te volgen op http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. Voor meer informatie over Google Remarketing en het privacybeleid van Google kunt u terecht op de website: http://www.google.com/privacy/ads/.

Integratie van diensten en inhoud van derden

Het is mogelijk dat inhoud van derden, zoals video’s van YouTube, kaarten van Google Maps, RSS-feeds of afbeeldingen van andere websites in dit online aanbod zijn geïntegreerd. Dit vereist altijd dat de aanbieders van deze inhoud (hierna “derden-aanbieders” genoemd) op de hoogte zijn van het IP-adres van de gebruiker. Zonder het IP-adres zouden ze de inhoud niet naar de browser van de betreffende gebruiker kunnen sturen. Het IP-adres is dus noodzakelijk voor de presentatie van deze inhoud. Wij streven ernaar om alleen inhoud te gebruiken waarvan de respectieve aanbieders alleen het IP-adres gebruiken om deze inhoud te leveren. Wij hebben echter geen invloed op de opslag van het IP-adres door derden, bijvoorbeeld voor statistische doeleinden. Voor zover ons bekend, informeren wij de gebruikers hierover.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice van Google, Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst, om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Indien de IP-anonimisering op deze website wordt geactiveerd, wordt uw IP-adres echter vooraf door Google ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om andere diensten met betrekking tot websiteactiviteiten en internetgebruik aan de exploitant van de website te leveren. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te selecteren, maar let op: als u dit doet kunt u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website gebruiken. U kunt het verzamelen van de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google ook voorkomen door de browser-plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

U kunt het verzamelen door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld bij een bezoek aan deze website: Schakel Google Analytics uit

Voor meer informatie over gebruiksvoorwaarden en privacy, ga naar http://www.google.com/analytics/terms/de.html of https://www.google.de/intl/de/policies/. Wij wijzen erop dat Google Analytics op deze website is uitgebreid met de code “anonymizeIp” om ervoor te zorgen dat IP-adressen geanonimiseerd worden verzameld (zogenaamde IP-masking). We gebruiken ook Google Analytics om gegevens uit AdWords te evalueren voor statistische doeleinden. Het gebruik van Social Plugins van Facebook en Google+ Zogenaamde Social Plugins (“Plugins”) van de sociale netwerken Facebook en Google+ worden op onze website gebruikt. Deze diensten worden aangeboden door de bedrijven Facebook Inc. en Google Inc. (“providers”). Facebook wordt geëxploiteerd door Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). Google+ wordt geëxploiteerd door Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Een overzicht van de plugins en hun uiterlijk vindt u hier:

http://developers.facebook.com/plugins of https://developers.google.com/+/plugins

Wanneer u een pagina van onze website bezoekt die zo’n plugin bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van Google of Facebook. De inhoud van de plugin wordt door de betreffende aanbieder direct naar uw browser gestuurd en in de pagina geïntegreerd. Door de integratie van de plugins ontvangen de aanbieders de informatie dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft geopend, ook als u geen profiel heeft met het betreffende sociale netwerk of niet bent ingelogd. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks naar een server van de desbetreffende provider in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

Als u bent ingelogd op een van de sociale netwerken, kunnen de aanbieders het bezoek aan onze website direct toewijzen aan uw profiel op Facebook of Google+. Als u met de plugins communiceert, bijvoorbeeld door op de knop “Like” of “+1” te klikken, wordt de betreffende informatie ook direct naar een server van de providers gestuurd en daar opgeslagen. De informatie zal ook op het sociale netwerk worden gepubliceerd en daar aan uw contacten worden getoond.

Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieders, evenals uw rechten in dit verband en de instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen, verwijzen wij u naar de privacyverklaringen van de aanbieders.

Privacykennisgevingen van Facebook:
http://www.facebook.com/policy.php

Privacy notices van Google:
http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button. html

Als u niet wilt dat Google of Facebook de via onze website verzamelde gegevens direct aan uw profiel in het betreffende sociale netwerk toewijst, moet u uitloggen uit het betreffende netwerk voordat u onze website bezoekt.

U kunt ook het laden van de plugins met add-ons voor uw browser, bijv. de Facebook-plugins met de “Facebook Blocker”, volledig voorkomen. (http://webgraph.com/resources/facebookblocker/).